[ Bài 2 ] – Học Sap Miễn Phí Với Lương Trainer

Nội dung bài học Sap 2000 số 2:

 • Cách dựng cột trong Sap 2000
 • Cách dựng dầm trong Sap 2000
 • Cách dựng sàn trong Sap 2000
 • Cách copy các đối tượng
 • Cách cắt bỏ, kéo dài đối tượng
 • Cách khai báo liên kết cho nút
 • Cách chia các đối tượng thanh trong Sap 2000
 • Cách chia, gắn các đối tượng tấm trong Sap 2000

Video bài học Sap 2000 số 2:

Bài tập cho bài học số 2:

 • Dựng mặt bằng kết cấu sơ bộ cho công trình ở bài học 1
 • Dựng mô hình kết cấu từ MBKC sơ bộ vào phần mềm Sap 2000
 • Khai báo liên kết ngàm tại các chân cột
 • Khai báo sàn ảo cho lỗ cầu thang
 • Nộp bài tập vào email: Support@Luongtrainer.com để tôi kiểm tra cho bạn

 

About the author

autocadbox

Click here to add a comment

Leave a comment: